Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

Disertační práce

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Multilingualism in Teaching German as Third Language
Anotace:
V této disertační práci jsme se zaměřili na rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce německého jazyka jako druhého cizího jazyka po angličtině. V teoretické části jsme představili koncepci mnohojazyčnosti a pojetí jazyků ve vztahu k mnohojazyčnosti. Pro účel této práce jsme zůstali u chápání mnohojazyčnosti jako schopnosti na různých úrovních ovládat a osvojovat si tři a více jazyky v jejich vzájemné propojenosti …více
Abstract:
In this dissertation thesis we have focussed on the development of multilingualism in teaching German as a second foreign language (after English). In the theoretical part, the concept of multilingualism and the concept of languages in relation to multilingualism were introduced. In this dissertation, we understand multilingualism as the ability to use (at various levels) and acquire three or more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta