Bc. Andrea Závěšická

Bachelor's thesis

Politická ekonomie mezinárodních režimů

Political Economy of International Regimes
Abstract:
Práce se zabývá vlivem a důsledky existence mezinárodních režimů na systém mezinárodních vztahů a mezinárodní politickou ekonomii. První část práce se věnuje teoretickému vymezení koncepce mezinárodního režimu, jeho klasifikaci, rolím a teoretickým přístupům k jeho zkoumání. Druhá stěžejní část aplikuje teoretické poznatky na konkrétní režim mezinárodních obchodu ztělesněný Všeobecnou dohodou o clech …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with influence and implication of international regimes to the system of international relations and political economy. The first part of this work presents theoretical background and definitions of the conception of international regime, its classifications, roles and theoretical approaches to the study of regimes. The second one, pivotal part of the thesis, apply this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií