Lucie Kovalová

Bachelor's thesis

Nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle

Independence and responsibility of the central bank in relation to attaining given objective of monetary policy
Anotácia:
Za téma mé bakalářské práce jsem si vybrala nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle. Zaměřila jsem se na základní otázky týkající se nezávislosti centrální banky, jak v České republice, tak i zahraničních bank. Práci jsem rozdělila do šesti kapitol. Na počátku práce popíši založení centrální banky na našem území. Postupně budu představovat …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2008
  • Vedúci: Miroslav Ševčík
  • Oponent: Jan Nováček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/5824

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.