Bc. Lukáš POLÁCH

Diplomová práce

Uhlíkaté pěny

Carbon foams
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo připravit dva až tři typy uhlíkatých pěn. Metody příprav těchto pěn byly převážně založeny na kondenzaci vhodných organických látek, doprovázené vývinem plynů během reakce a následné pyrolýze. Připravené uhlíkaté pěny a prekurzory byly charakterizovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie a termické analýzy. U připravených pěn byla dále studována jejich schopnost …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to prepare two to three types of carbon foams. The methods of producing these foams were mainly based on the condensation of suitable organic substances, accompanied by the evolution of gases during the reaction and subsequent pyrolysis. Prepared carbon foams and precursors were characterized by scanning electron microscopy and thermal analysis. Ability to float for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁCH, Lukáš. Uhlíkaté pěny. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie pevné fáze

Práce na příbuzné téma