Bc. Zuzana Holubová

Master's thesis

Citová vazba a vztahová údržba v sourozeneckých vztazích

Attachment and Relational Maintenance in Sibling Relationships
Abstract:
Cílem tohoto výzkumu bylo popsat podobu vztahové údržby v sourozeneckých vztazích a její koreláty a především ověřit, jaký je vztah mezi údržbovým chováním a citovou vazbou, a to v sourozeneckém kontextu. Pozornost byla věnována také vztahu mezi konceptem vztahové údržby a spokojeností v sourozeneckém vztahu. Výzkumu, který měl charakter dotazníkového šetření, se zúčastnilo 324 respondentů ve věku …more
Abstract:
The aim of this study was to describe character of relational maintenance in sibling relationships and its correlates and mainly to verify the relationship between maintenance behavior and attachment in the sibling context. Attention was also paid to relationship between the concept of relational maintenance and relational satisfaction. 324 respondents between 20 and 35 years took part in the survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií