Bc. Jan Švancara

Diplomová práce

Wordscores - metoda analýzy politických textů

Wordscores. A Novel Approach to Extracting Information from Political Texts
Anotace:
Wordscores je inovativní přístup k počítačem prováděné analýze politických textů. Jedná se o automatizovanou metodu obsahové analýzy. Hlavním rysem wordscoru je to, že se slovy zachází jako s daty a následně připisuje číselné hodnocení jednotlivým dokumentům, které jsou předmětem zkoumání. Wordscores využívá apriorní vstupní data a sadu referenčních dokumentů k usuzování na relativní ideologickou pozici …více
Abstract:
Wordscores is a novel approach to the computerized textual analysis of political texts. It is an automated method of content analysis. The main feature of the wordscores procedure is treating words as data and consequently assigning numerical scores to the documents under investigation. Wordscores use an a priori input data and a set of reference documents to produce estimates of the relative ideological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma