Bc. Michaela Bočová

Diplomová práce

Volebné programy slovenských politických strán

Election programs of Slovak political parties
Abstract:
The aim of this master thesis is to find the answer to the question whether the convergence of Slovak political parties according to the ideological and thematic perspective exists over a period of time. The objects of interest are electoral manifestos of political parties that took part in National Council of the Slovak Republic after elections in 1994, 2006 and 2012. Firstly in the theoretical part …více
Abstract:
Cieľom predkladanej práce je nájsť odpoveď na otázku, či sa ponuky slovenských politických strán časom približujú, a to z hľadiska ich ideologického a tematického zamerania. Predmet záujmu predstavujú volebné programy tých politických strán, ktoré sa dostali do Národnej rady Slovenskej republiky po voľbách v rokoch 1994, 2006 a 2012. V prvej, teoretickej časti práce sú predstavené jednotlivé koncepty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Marek Rybář, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií