Bc. Anika Bokrošová

Diplomová práce

Finančná kríza a jej dopad na svetovú ekonomiku

Financial crisis and its impact on world economy
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of the factors that contributed to the financial crisis and the measures selected central banks undertook to dampen its impact. The first chapter is devoted to theoretical basis of fiscal and monetary policy in times of crisis. The second chapter focuses on the creation, aspects and causes of the financial crisis and describes the various factors that caused it …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na rozbor faktorov, ktoré sa podieľali na vzniku finančnej krízy a na opatrenia, ktoré vybrané centrálne banky podnikli na tlmenie jej dopadov. Prvá kapitola sa venuje teoretickým východiskám fiškálnej a monetárnej politiky v čase krízy. Druhá kapitola je zameraná na vznik, aspekty a príčiny finančnej krízy a popisuje jednotlivé faktory, ktoré ju spôsobili. Tretia časť sa …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Lenka Ostrožlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance