Mgr. Tomáš Podhrázký

Bakalářská práce

Učební pomůcky pro výuku digitální techniky pro základní školy

Teaching aids for teaching digital techniques for elementary school
Anotace:
Bakalářská práce „Učební pomůcky pro výuky digitální techniky pro základní školy“ se zabývá výukou digitální techniky pomocí učebních pomůcek. Cílem je vytvořit návrh metodiky ve výuce digitální techniky na základních školách pomocí učebních pomůcek. Právě na učebních pomůckách budou žákům demonstrovány základní pojmy a příklady digitální techniky. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická …více
Abstract:
Bachelor thesis "Teaching aids for teaching digital techniques for elementary school" deals with teaching techniques using digital teaching aids. The aim is to create a design methodology in the teaching of digital technology in elementary schools with teaching aids. It is on the teaching aids are pupils demonstrated basic concepts and examples of digital technology. The work is divided into two parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta