Aneta SUCHÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Strategie zvládání projevů verbální agrese v podmínkách základní školy

Coping strategies are manifestations of verbal aggression in terms of primary school
Anotace:
Bakalářská práce se skládá ze dvou stěžejních částí, jimiž jsou teoretická a praktická část. Teoretická část popisuje systém péče o rizikové děti, jaké jsou možnosti školy, školských poradenských zařízení. Dále je zde charakterizováno vybrané druhy rizikového chování a jejich prevence. Důraz je kladen na pojmy agrese a agresivita, hlavně na verbální agresi. V praktické části výzkumu vycházím z výsledků …více
Abstract:
This bachelor work consists of two key elements of which are theoretical and practical part. The theoretical part describes the system of care for children at risk, what are the possibilities of school, school counseling facilities. There is also characterized by selected types of risk behavior and prevention. Emphasis is placed on the concepts of aggression and aggressiveness, especially on verbal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2012
Zveřejnit od: 7. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁNKOVÁ, Aneta. Strategie zvládání projevů verbální agrese v podmínkách základní školy. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wxk5xq wxk5xq/2
7. 12. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.