Bc. Michaela Procházková

Diplomová práce

Postavení žen na vedoucích pozicích ve finanční správě ČR

The position of women in leadership positions in the financial administration of the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat, jak na tom jsou ženy ve vedoucích pozicích ve Finanční správě v České republice a odpovědět na výzkumné otázky. Teoretická část práce ukazuje postavení žen na pracovním trhu v ČR i v Evropské Unii. Dále jsou nastíněny bariéry, které ženám brání při vstupu na pracovní trh. Důležité jsou také opatření ze strany státu či společností. Součástí je i popsána …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe and analyze, how women are in leadership positions in the Financial Administration of the Czech Republic and to answer research questions. The theoretical part of the thesis shows the position of women in labor market in Czech Republic and European Union. Furthermore, the thesis focus on barriers that prevent women to enter the market. Other issues are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS