Bc. Klára Gaďorková

Diplomová práce

Zaplňování šachovnice kostkami domina

Tiling a chessboard by domino bricks
Anotace:
V této práci se věnujeme počtu možností, jak pokrýt šachovnici rozměrů n x m dominovými kostkami. Pokrytím šachovnice máme na mysli takové umístění dominových kostek (z nichž každá zakryje právě dvě pole šachovnice), že všechna pole šachovnice jsou pokryta a dominové kostky se nepřekrývají. Hledaný počet udává věta, kterou nezávisle na sobě objevili P. V. Kasteleyn a H. N. V. Temperley spolu s M. E …více
Abstract:
In this thesis we study the number of tilings of a chessboard n x m by domino bricks. By a tiling we have in mind an arrangement of domino bricks on a chessboard (each domino brick covers exactly two squares) to cover all squares of the chessboard without overlapping. This number is given by a theorem independently discovered by P. V. Kasteleyn and by H. N. V. Temperley with M. E. Fisher. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat