Markéta Zukalová

Master's thesis

Analýza a výběr CPM řešení pro pobočky McDonald’s

The analysis and selection of CPM solution for McDonald's branches
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá řízením výkonnosti, metodou Balanced Scorecard a výběrem informačního systému pro její podporu na pobočkách společnosti McDonald’s. Hlavním cílem práce je vytvořit Balanced Scorecard pro vybranou restauraci a následně vybrat vhodný informační systém pomocí metody vícekriteriálního rozhodování, který bude navrhovaný Balanced Scorecard podporovat.V první části diplomové …viac
Abstract:
This thesis is devoted to the concept of performance management, Balanced Scorecard method and the selection of an information system for its support at McDonald's branches. The main goal of the thesis is to create a Balanced Scorecard for the selected restaurant and consequently select a suitable information system using the multi-criterion decision method to support the proposed Balanced Scorecard …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedúci: Miloš Maryška
  • Oponent: Vlastislav Ponikelsky

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72548