Bc. Zuzana BULÍČKOVÁ

Diplomová práce

Kulturologicko-překladatelská analýza vybraných částí Karačajevo-čerkeských pohádek

Culturological analyse and translation of parts of Fairy tales Karachay-Cherkess
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována tématu pohádka, především kavkazská, z podhorské oblasti Karačajevo-čerkesija. V první teoretické části se zaměřuje především na teoretické poznatky o folklóru, žánru pohádky a tradic kavkazských národů ve druhé, praktické části na umělecký překlad a vlastní interpretaci díla. Translatologická analýza přeložených pohádek se týká použitých překladatelských postupů, odlišností …více
Abstract:
This thesis is dedicated to the theme fairy tale, mainly the caucasian one from the submontane area of Karachay-Cherkess. The first theoretical part is aimed mainly at the theoretical knowledge of folklore, genre of the fairy tale and the tradiotions of the caucasian nations. The second practical part is dedicated to the artistic translation and my own interpretation of the piece of work. The translatological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BULÍČKOVÁ, Zuzana. Kulturologicko-překladatelská analýza vybraných částí Karačajevo-čerkeských pohádek. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Ruština pro překladatelskou praxi

Práce na příbuzné téma