Bc. František ŠEDIVÝ

Diplomová práce

Analýza průběhu nabíjení a vybíjení Pb akumulátorů a její následné využití pro včasné indikace a prevence chybových stavů

Analysis of Pb battery and its subsequent use for the prevention and early indication of error states during its charging and discharging
Anotace:
Diplomová práce popisuje základní metody a principy akumulace elektrické energie. Následuje rozbor technologií konstrukce olověného akumulátoru a návrhu náhradního modelu. Dále je zde popis a realizace měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik na čtyřech vzorcích stejného typu akumulátoru, analýza, zpracování a prezentace naměřených dat. Výsledky a jejich odchylky proti teoretickým předpokladům …více
Abstract:
This diploma thesis describes basic methods and principals of electrical energy accumulation in first part. Then follows an analysis of technologies and construction description of lead-acid batteries and theoretical model design. Third part is dedicated to measurement method description and realization of charging and discharging measurements on four samples of identical type of accumulators, measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEDIVÝ, František. Analýza průběhu nabíjení a vybíjení Pb akumulátorů a její následné využití pro včasné indikace a prevence chybových stavů. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/