Bc. Zuzana Plevová

Bachelor's thesis

Postoj osob k asistované smrti v kontextu zkušeností s paliativní péčí

Attitudes towards Assisted Death in the Context of Experience with Palliative Care
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce na téma „Postoj osob k asistované smrti v kontextu zkušeností s paliativní péčí“ pojednává o možné účasti zkušeností s paliativní péčí na vzniku postojů k asistované smrti. Cílem této práce bylo analyzovat zkušenosti české laické veřejnosti s paliativní péčí a její nastavení v otázce asistované smrti a prozkoumat případný vztah mezi těmito konstrukty. Výzkumu se zúčastnilo …viac
Abstract:
The bachelor thesis on "Attitudes towards Assisted Death in the Context of Experience with Palliative Care" discusses the possible involvement of experience with palliative care in the development of attitudes towards assisted death. The aim of this thesis was to analyse the experience of the Czech lay public with palliative care and their attitudes towards assisted death and to explore the possible …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2023
  • Vedúci: Mgr. Martina Vyhnalová
  • Oponent: prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta