Michaela WILCZKOVÁ

Bakalářská práce

Využití bazální stimulace v akutní ošetřovatelské péči

The use of basal stimulation in acute nursing care.
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jaká je informovanost všeobecných sester pracujících v akutní medicíně o konceptu bazální stimulace, dále pak zda-li jí zahrnují do své práce a je-li nějaký rozdíl ve využívání konceptu ve fakultní a okresní nemocnici. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 29 všeobecných sester z okresní nemocnice a 38 všeobecných sester z fakultní nemocnice, všechny sestry pracují na oddělení …více
Abstract:
Objective: The aim of this work was to determine how informed general nurses working in acute medicine on the concept of basal stimulation are, and then if it is included in their work and if there is any difference in the use of the concept in the University and in a District. Hospitals (FNO and NsPK respectively). Methodology: Research set was made up of 29 general nurses from the district hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009
Zveřejnit od: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Eva Lapčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WILCZKOVÁ, Michaela. Využití bazální stimulace v akutní ošetřovatelské péči. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma