Bc. Lucie Mrokwiová

Master's thesis

Moravská klavírní tvorba v ohnisku modernismu (20. a 60. léta XX. století)

Moravian Piano Music of 20-th and 60-th Influenced by European Modernism of XX century
Anotácia:
Tato magisterská práce analyticky zkoumá klavírní skladby z období 20. a konce 50. let XX. století na Moravě. Je to Leoš Janáček, Václav Kaprál, Osvald Chlubna, Pavel Blatný, Miloslav Ištvan, Alois Piňos.
Abstract:
This work examines analytically piano compositions from the 20th and the end of the 50th XX century in Moravia. Is it Leoš Janáček, Václav Kaprál, Osvald Chlubna, Pavel Blatný, Miloslav Ištvan, Alois Piňos.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedúci: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Musicology

Práce na příbuzné téma