Pavlína ČERNÁ

Bakalářská práce

Profesionální pěstounská péče - nová forma náhradní rodinné péče v ČR

Professional foster care - a new form alternative family care in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na představení současného systému pěstounské péče v České republice. Jsou zde vysvětleny základní pojmy týkající se postojů, pěstounské péče, včetně vysvětlení zprostředkování pěstounské péče a představení Dohod o výkonu pěstounské péče. Jejím cílem je zjistit, jaké postoje k motivaci pěstounů a k systému pěstounské péče mají samotní pracovníci oddělení sociálně-právní …více
Abstract:
The bachelor's study is aimed at presentation of the current system of foster care in the Czech Republic. It explains basic terms concerning the attitudes, foster care, including the explanation of the mediation of foster care and the introduction of Agreements on the performance of foster care. It aims at ascertaining which attitudes to motivation of foster parents and to a system of foster care have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2015
  • Vedoucí: Mgr. David Karel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Pavlína. Profesionální pěstounská péče - nová forma náhradní rodinné péče v ČR. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta