Bc. Iveta Ráčková

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum, jako východisko sestavení marketingové strategie

Marketing research, like a resource to assemble the marketing strategy of Red Bull CZ
Anotácia:
Bakalářská práce analyzuje a identifikuje problematiku marketingové strategie společnosti. Praktickou částí je vypracování a vyhodnocení marketingového výzkumu na určitou cílovou skupinu společnosti. Následně obsahuje návrhy na sestavení marketingové strategie, které vycházejí z provedeného výzkumu.
Abstract:
This bachelor thesis analyses and indentifies problems concerning company marketing strategy. Practical part is elaboration and interpretation marketing research to target group. It contains suggestions to assemble the marketing strategy witch come from the research.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Ing. Andrea Hudlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting