Bc. Milan Ficek

Bachelor's thesis

Náklady při založení podniku v ČR a v zemi v rámci EU

Expenditures in the process of establishing company in Czech Republic and within EU
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá právní úpravou forem podnikání v České republice a ve Spolkové republice Německo. Práce přehledně popisuje jednotlivé kroky od rozhodnutí podnikat až po samotné založení firmy. Názorně je ukázán proces založení společnosti s ručením omezeným v ČR a obdobné společnosti v SRN. Založení obchodní společnosti v České republice a v Německu vykazuje podobnosti i rozdíly. Shody i …more
Abstract:
The bachelor thesis is about jurisdiction of businesses in the Czech Republic and in Germany. The theses clearly describes each step from making the decision to start a business up to setting up a company. The process of setting up a limited company is demonstrated in the Czech Republic as well as in Germany. There have been shown similarities and differences in the two countries. These have been clearly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Lenka Šimonová
  • Reader: Ing. Ivana Turková, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní