Ing. David Křivonožka

Diplomová práce

Dopady populačního stárnutí na hospodářskou politiku

The impact of population aging on economic policy
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat dopady populačního stárnutí na hospodářskou politiku. První část práce pojednává o procesu demografického stárnutí v České republice a jeho příčinách a o vztahu populačního stárnutí a ekonomické aktivity. Druhá část práce pojednává o dopadech populačního stárnutí na penzijní systém, trh práce, bytovou politiku, životní úroveň seniorů a zdravotnictví. Snahou je poskytnout …více
Abstract:
The task of this thesis is to analyse the impacts of population aging on economic policy. The first part deals with the process of demographic aging in the Czech Republic and its causes, and with the relationship between demographic aging and economic activity. The second part deals with the consequences of aging on the pensions system, labour market, housing policy, health system and standards of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika