Bc. Šárka Šilhánková

Diplomová práce

Veřejný pořádek, dobré mravy a klamavost jako absolutní důvody pro odmítnutí ochrany ochranných známek

Public Policy, Accepted Principles of Morality and Deceptiveness as Absolute Grounds for Refusal of Trademark Protection
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku veřejného pořádku, dobrých mravů a klamavosti jako absolutních důvodů pro odmítnutí ochrany ochranných známek. Cílem je objasnit a zanalyzovat rozhodovací praxi Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví, rozebrat odmítnutí ochrany ve vztahu ke svobodě projevu, popsat mezinárodní, unijní i vnitrostátní historické …více
Abstract:
This thesis deals with the matter of public policy, accepted principles of morality and deceptiveness as absolute grounds for refusal of trademark protection. The aim is to clarify and analyze the decision-making practice of the European Union Intellectual Property Office, as well as the decision-making practice of the Czech Industrial Property Office, further to analyze the refusal of trademark protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Radim Charvát, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta