David Slánský

Bakalářská práce

Analýza systému Google Analytics a jeho využití v e-businessu

Analysis of Google Analytics and its aplication in E-business
Anotace:
Elektronické komunikační technologie a jejich rozvoj přinesl do našich životů nový rozměr přenosu informací. V dnešní době si nelze bez těchto technologií v moderním světě představit efektivní fungování. I když naše činnosti nemusí být explicitně součástí elektronických komunikací, není dobré je podceňovat či dokonce se jim záměrně vyhýbat. Jsou navázané na všechny naše činnosti, i když zrovna nesedíme …více
Abstract:
Electronic communication technology and its development has brought into our lives a new dimension of information transfer. Nowadays you can not be without these technologies in the modern world to introduce effective functioning. Even though our activities may not be explicitly included in electronic communications, it is not good to underestimate or even they deliberately avoid. They are attached …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Sochůrková
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví