Mgr. Tereza Gállová

Diplomová práce

Možnosti a limity neformálního vzdělávání trenérů

Possibilities and limits of informal coach education
Anotace:
Práce se zabývá výzkumem možností a limitů v neformálním a informálním vzdělávání sportovních trenérů. Trenérství představuje komplexní a velmi náročné povolání. Efektivní práci trenéra determinuje celá řada sociálních, ekonomických a především edukačních aspektů. Pro práci úspěšného trenéra jsou podstatné vrozené dispozice, osobní sportovní empirie a formální vzdělání (trenérská licence). Velmi významné …více
Abstract:
The thesis deals with possibilities and limits research in non-formal and informal education of sports coaches. Coaching is a complex and very demanding profession. The effective work of coachesdetermines a whole range of social, economic and above all, education aspects. For the work of a successful coach are essentials innate dispositions, personal sports empires and formal education (coaching licence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
  • Oponent: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií