Mgr. Pavel Honzírek

Diplomová práce

Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu

Police of the Czech Republik and its Characteristics
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o Policii ČR, jako specifickém bezpečnostním sboru. Hlavní pozornost věnuji její nové právní úpravě, především jejímu postavení, úkolům a oprávněním, organizaci, personálnímu základu, spolupráci s jinými orgány veřejné správy, její kontrole, mezinárodní spolupráci a dalším změnám učiněným v rámci reformy Policie ČR.
Abstract:
This diploma work deals with the Police of the Czech Republic, as the specific security corps. I give the main consideration to its new legal regulations, mainly its capacity and position, tasks and authority, organisation, personnel basis, cooperation with other administrative bodies, its control, international cooperation and other changes done by the police reform.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta