Theses 

Emoční inteligence jako předpoklad účinné komunikace v sociální práci na vybraném pracovišti Úřadu práce České republiky – Bc. Monika KAŠPAROVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika KAŠPAROVÁ, DiS.

Diplomová práce

Emoční inteligence jako předpoklad účinné komunikace v sociální práci na vybraném pracovišti Úřadu práce České republiky

Emotional intelligence as a prerequisite for effective communication in social work at the selected Labour Office of the Czech Republic

Anotace: Tato práce se věnuje emoční inteligenci jako předpokladu účinné komunikace v sociální práci. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola se věnuje inteligenci a emoční inteligenci, druhá kapitola komunikaci, třetí kapitola se věnuje sociální práci a osobnosti sociálního pracovníka a poslední, čtvrtá kapitola je zaměřena na úřad práce a osobnost sociálního pracovníka úřadu práce. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu, metodou výzkumu je polostrukturovaný rozhovor. Cílem práce je identifikovat potřeby klientů pobírajících příspěvek na péči vůči osobě sociálního pracovníka Úřadu práce České republiky.

Abstract: This thesis is devoted on emotional intelligence as a prerequisite for effective communication in social work. It is divided into two parts, theoretical and practical. Former part consists of four chapters. The first chapter is devoted to intelligence and emotional intelligence, the second chapter is about communication, the third deals about social work and the personality of the social worker and the last, the fourth chapter is focused on the Labour office itself and the personality of the social workers in this Office. The research is based on qualitative research methods, semi-structured interview. The aim of theses is to identify the needs of clients against the needs of social worker in the Labour office.

Klíčová slova: Emoční inteligence, komunikace, sociální práce, osobnost sociálního pracovníka, Úřad práce České republiky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KAŠPAROVÁ, Monika. Emoční inteligence jako předpoklad účinné komunikace v sociální práci na vybraném pracovišti Úřadu práce České republiky. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz