Theses 

Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách OLAF – Lucie PÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie PÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách OLAF

EU linguistic regime in practise: comparison of availability of documents in Czech, French and English language on the website of the OLAF

Anotace: Tématem bakalářské práce je Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách OLAF. Teoretická část této práce nejdříve popisuje institucionální systém Evropské unie, do něhož agenturu OLAF zařazuje. Následně představuje vývoj mezinárodní justiční spolupráce, a v souvislosti s tím vznik a fungování agentury OLAF zaměřující se na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Poslední kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na problematiku mnohojazyčnosti Evropské unie. Praktická část se zabývá nejdříve analýzou struktury internetových stránek agentury OLAF a následně srovnáním dostupnosti dokumentů v anglickém, českém a francouzském jazyce. Tato analýza je nakonec vyhodnocena v závěru práce. V úplném závěru praktické části byl vypracován tříjazyčný glosář pojmů souvisejících s problematikou ochrany finančních zájmů EU.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is the EU linguistic regime in practice: comparison of availability of documents in Czech, French and English language on the website of the OLAF. (European Anti-Fraud Office) The theoretical part describes the institutional system of the European Union and the location of OLAF in this system. Afterwards, introduces the development of international judicial cooperation and, in connection with that, the formation and functioning of the agency OLAF, which is focused on the protection of financial interests of the EU. Last chapters of the theoretical part are aimed at the issue of multilingualism of the European Union. First of all, the practical part deals with an analysis of the structure of OLAF´s website. After that, it analyses and compares the availability of documents in English, Czech and French language on the above-mentioned website. The results of analysis are finally evaluated in conclusion. At the very end of the practical part, a three-language glossary of terms related to the issue of the protection of the EU´s financial interests, was drawn up.

Klíčová slova: Evropská unie, mezinárodní justiční spolupráce, OLAF, Evropský úřad pro boj proti podvodům, finanční zájmy Evropské unie, mnohojazyčnost, internetové stránky, dostupnost dokumentů, glosář

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52093 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PÁNKOVÁ, Lucie. Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách OLAF. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 09:20, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz