Bc. Vojtěch Chytka

Master's thesis

Dopady SZP EU na rozvoj venkova a zemědělství na území SO ORP Třebíč

The Impact CAP EU on the Development rural areas and agriculture, in the region SO ORP Třebíč
Abstract:
Tématem diplomové práce je zhodnocení dopadů Společné zemědělské politiky Evropské unie na rozvoj venkova SO ORP Třebíč. V úvodní části je stručně nastíněna historie Společné zemědělské politiky EU. V další části je zhodnocení vnímání venkova v Evropě a jeho vymezování. Následující kapitoly se věnují regionálně geografické analýze studovaného regionu. Dále je zachycena situace v zemědělství na Třebíčsku …more
Abstract:
The theme of the thesis is to evaluate the impact of the Common Agricultural Policy of the European Union rural development SO ORP Třebíč. The introductory section briefly outlines the history of the EU Common Agricultural Policy. In another part of the thesis is discussed the perception of rural areas in Europe, and its definition. The following chapters deal with regional geographical analysis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Reader: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta