Bc. Vojtěch Chytka

Master's thesis

Dopady SZP EU na rozvoj venkova a zemědělství na území SO ORP Třebíč

The Impact CAP EU on the Development rural areas and agriculture, in the region SO ORP Třebíč
Anotácia:
Tématem diplomové práce je zhodnocení dopadů Společné zemědělské politiky Evropské unie na rozvoj venkova SO ORP Třebíč. V úvodní části je stručně nastíněna historie Společné zemědělské politiky EU. V další části je zhodnocení vnímání venkova v Evropě a jeho vymezování. Následující kapitoly se věnují regionálně geografické analýze studovaného regionu. Dále je zachycena situace v zemědělství na Třebíčsku …viac
Abstract:
The theme of the thesis is to evaluate the impact of the Common Agricultural Policy of the European Union rural development SO ORP Třebíč. The introductory section briefly outlines the history of the EU Common Agricultural Policy. In another part of the thesis is discussed the perception of rural areas in Europe, and its definition. The following chapters deal with regional geographical analysis of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta