Bc. Lucie Šebková

Master's thesis

Využití metody focus group v marketingovém výzkumu

Utilization Focus Group Method in Marketing Research
Abstract:
Diplomová práce se zabývá metodou focus group, která je aplikována na hlavní produkty portfolia dvou velkých a navzájem konkurenčních společností Coca-Cola a Pepsi. Cílem práce je pomocí kvalitativní metody focus group zjistit jejich postavení na daném trhu, jak respondenti vnímají značky Coca-Cola a Pepsi, jaké mají povědomí o portfoliu produktů těchto značek a následně názor na jednotlivé produkty …more
Abstract:
The thesis deals with the focus group method which is applied on the main products of two big companies, which compete with each other – Coca-Cola and Pepsi. The aim of the thesis is to find out their position on the market, how respondents perceive Coca-Cola and Pepsi, how is their awareness of portfolios of these two companies and their opinion on individual products including taste, popularity and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní