Jan LAMKA

Diplomová práce

Nejvyšší správní soud v soustavě správního soudnictví ČSR do roku 1952

The Supreme Administrative Court in the system of administrative justice Czechoslovakia in 1952
Anotace:
Existence funkčního správního soudnictví představuje jednu z nezbytných podmínek, kterou musí splňovat každý demokratický a právní stát, neboť patří mezi základní předpoklady pro plnohodnotné uplatňování lidských a občanských práv. Jeho úkolem je zajistit, aby docházelo k respektování práv a právních norem i ve vztazích mezi občany a veřejnou mocí. Nejvyšší správní soud byl v historii našeho správního …více
Abstract:
Existence of a functioning administrative justice is one of the necessary conditions that must be fulfilled by any democratic and legal state, as one of the basic prerequisites for full implementation of human and civic rights. Its task is to ensure that there was a respect for the rights and legal norms in relations between citizens and public authorities. The Supreme Administrative Court has in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAMKA, Jan. Nejvyšší správní soud v soustavě správního soudnictví ČSR do roku 1952. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/