Mgr. Tomáš Kubíček

Bakalářská práce

České Budějovice - Plzeň: varianty a důsledky kvalitního silničního propojení

České Budějovice – Plzeň: a capable road connection variants and their consequences
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou časové dostupnosti v oblasti Jihočeského, Plzeňského, potažmo Středočeského kraje. Vypracovány budou 3 návrhy dálničních tras mezi Českými Budějovicemi a Plzní, které budou dále analyzovány z hlediska změny časové dostupnosti a modifikace dopravních proudů. Následně budou kriticky porovnány z hlediska výhod a nevýhod každé trasy. Cílem je identifikovat …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with issues of time accesibility in the South bohemian, Pilsen and Middle bohemian regions. Three proposals of highway infrastructure between Plzeň and České Budějovice will be made. Then they will be analyzed with respect to time accesibility changes and modifications of transport chains. This proposals will be compared together with respect to their advatages and disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta