Mgr. Bc. Ján Dugáček

Bachelor's thesis

Měření a řízení teploty in-situ vakuové pece

Measurement and control of the in-situ vacuum furnace
Abstract:
Many experiments not only using X-ray diffraction require the measured objects to be kept at constant temperature during the experiment, since otherwise it would lead to changes of structural parametres. At diffraction experiments, this would lead to shift of diffraction peaks, and that might cause to a degradation of the results of the experiment due to a movement of diffraction maxima. This work …viac
Abstract:
Mnohé pokusy nielen s difrakciou röntgenového žiarenia vyžadujú, aby merané vzorky boli počas experimentu udržiavané na konštantnej teplote, pretože inak by došlo k štruktúrnym zmenám. Pri difrakčných experimentoch by to viedlo k zmene mriežkového parametra, čo by mohlo viesť k znehodnoteniu výsledkov pokusu zmenou difrakčných maxím. Táto práca sa zaoberá popisom riadiaceho systému na udržiavanie teploty …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Physics / Physics

Práce na příbuzné téma