Arunlaxman Palaniappan

Diplomová práce

Control of the Laboratory Model using PLC Controller

Control of the Laboratory Model using PLC Controller
Anotace:
Tato práce se zabývá regulací teploty, která je jedním z důležitých úkolů v průmyslu. Lze použít pro průmyslové aplikace, jako je zpracování ocelových materiálů. V současné době je průmyslová automatizace závislá především na PLC. Řídicí technika založená na PLC je navržena tak, aby umožňovala řízení teploty, kde je teplota soustavy řízena vstupním napětím žárovky a ventilátor působí jako porucha systému …více
Abstract:
This thesis deals with temperature control which is one of the important tasks in industry. It can be used for industrial applications like steel material processing. Nowadays industrial automation is mainly dependent on PLC. So, PLC based control technique is proposed to work with the temperature control system, where the temperature of the box is controlled by the input voltage of the bulb and fan …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Mahdal
  • Oponent: Martin Zmijka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava