Bc. Martin NOVÁK

Master's thesis

Numerická simulace mikroturbíny pro ORC cyklus

Numerical simulation of a microturbine applied at ORC cycle
Abstract:
Diplomová práce v první části shrnuje problematiku točivých strojů a jejich vlastní zařazení v technice. Dále představuje ORC a aplikace turbín v těchto cyklech. Praktická část se zabývá numerickou simulací zadané mikroturbíny v programu NUMECA od vytvoření sítě přes nastavení výpočtu až po vyhodnocení.
Abstract:
This Master's thesis introduce a reader to a problematic of turbomachinery and its own placement into the technology background. After that it describes simplified theory of ORC and types of turbines applied in these cycles. A practical part of the paper is focused on numerical simulation of microturbine done in NUMECA which starts with preparation of mesh and ends with evaluation of results thus it …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Richard Matas, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁK, Martin. Numerická simulace mikroturbíny pro ORC cyklus. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Design of Power Machines and Equipment

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.