Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

orc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

ORC systémy pro využívání tepla s nižším energetickým potenciálem
 (Jan BRČÁK)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yfhgws// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Návrh zvýšení elektrického výkonu bioplynové stanice technologií ORC
 (Tomáš Barát)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117521 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Numerická simulace mikroturbíny pro ORC cyklus
 (Martin NOVÁK)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x2q4np// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Využití odpadního tepla kogeneračních jednotek v ORC
 (Jiří Koníček)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99851 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)
 (Petr Kirchner)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//weox41// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic

Možnosti využití ORC systémů
 (Václav Pospíšilík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109764 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Využití odpadního tepla z kompresoru
 (Jana Hlavenková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136979 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Ekologizace tepelného hospodářství černouhelného dolu v podmínkách Polské republiky.
 (František Urbaník)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112259 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Návrh kondenzační parní turbiny 120 MW pro solární cyklus
 (Přemysl EPIKARIDIS)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ilr3gp// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic