Tomáš Čermák

Bakalářská práce

Využití online distribučních cest u vybraného ubytovacího zařízení

Online ways of distribution of a chosen hotel establishment.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá online distribučními cestami, které využívá vybraný hotel. Teoretická část přibližuje fenomén e-business a jeho konkrétní část e-commerce. Dále charakterizuje online trh cestovního ruchu a věnuje se současným trendům, které v současnosti ovlivňují svět online cestovního ruchu. Charakterizuje také typy online distribuce, na což navazuje praktická část, kde se analyzují primární …více
Abstract:
This bachelor thesis adresses online ways of distribution that are used by a chosen hotel. Theoretical part approaches e-business and its part e-commerce phenomenon. It characterizes online travel market and takes a closer look on current trends that can influence the world of online travel. It characterizes different types of online distribution which is followed by a practical part, where primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Martin Vaško
  • Oponent: Josef Abrhám

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49812