Mgr. Kristýna Hájková

Diplomová práce

Strategie zvládání stresu, pracovní zátěž a depresivita u zdravotních sester

Coping strategies, work load and depression among nurses
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo popsat copingové strategie, které užívají zdravotní sestry při vyrovnáváním se stresujícími životními situacemi, a prozkoumat míru deprese a vnímané pracovní zátěže. Výzkum se zároveň zaměřoval na vztahy mezi proměnnými a jejich společné působení. Výzkumný vzorek se skládal ze 447 zdravotních sester (96,4 % žen a 3,6 % mužů) z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení v …více
Abstract:
The aim of this master thesis was to describe coping strategies used by nurses to deal with stressful life events and to investigate the prevalence of depression and perceived work load in this group. Study was also focusing on relationships between these variables and their common functioning. The research group consisted of 447 nurses (96,4 % female and 3,6 % male) from hospitals and other medical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Alena Pučelíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta