Theses 

Strategie zvládání stresu, pracovní zátěž a depresivita u zdravotních sester – Mgr. Kristýna Hájková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kristýna Hájková

Diplomová práce

Strategie zvládání stresu, pracovní zátěž a depresivita u zdravotních sester

Coping strategies, work load and depression among nurses

Anotace: Cílem diplomové práce bylo popsat copingové strategie, které užívají zdravotní sestry při vyrovnáváním se stresujícími životními situacemi, a prozkoumat míru deprese a vnímané pracovní zátěže. Výzkum se zároveň zaměřoval na vztahy mezi proměnnými a jejich společné působení. Výzkumný vzorek se skládal ze 447 zdravotních sester (96,4 % žen a 3,6 % mužů) z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení v České republice. Průměrný věk vzorku byl 41,6 let s rozmezím od 20 do 67 let. Copingové strategie byly měřeny pomocí Inventáře copingových strategií – zkrácené verze (CSI-SF), míra deprese byla měřena Beckovou sebeposuzovací škálou depresivity pro dospělé II (BDI-II) a vnímaná pracovní zátěž Meisterovou metodou hodnocení pracovní zátěže. Výsledky ukázaly několik typů stresujících situací, z nichž nejčastěji uváděnými byly Konflikty na pracovišti a Konflikty s pacienty nebo jejich rodinami. Sestry trpěly depresí v 15 % případů a nepříznivá tendence k pracovní zátěži se týkala 11 % sester. Studie nalezla vztahy mezi depresí, pracovní zátěží a copingovými strategiemi.

Abstract: The aim of this master thesis was to describe coping strategies used by nurses to deal with stressful life events and to investigate the prevalence of depression and perceived work load in this group. Study was also focusing on relationships between these variables and their common functioning. The research group consisted of 447 nurses (96,4 % female and 3,6 % male) from hospitals and other medical centres in Czech republic. The mean age of the sample was 41,6 years with the range from 20 to 67 years. Coping strategies were measured by Coping Strategies Inventory Short Form (CSI-SF), while the rate of depression by Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II) and the perceived work load by Meister’s questionnaire. The results showed several types of stressful situations of which Conflicts with other nurses or physicians followed by Conflicts with pacients or their families were most frequent. In our research group there were 15 % of nurses with depression and 11 % with an unfavourable tendency towards work load. In the study were also found relationships between depression, work load and coping strategies among nurses.

Klíčová slova: Coping, zátěžové situace, pracovní zátěž, deprese, zdravotní sestra, stressful situations, work load, depression, nurse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Alena Pučelíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz