Jan Bajcar

Bakalářská práce

Znalecké zkoumání a dokazování

Anotace:
Bakalářská práce popisuje základní pojmy a stádia z oblasti znaleckého zkoumání a dokazování. Dále řeší využití kriminalisticko-technické expertizy a znaleckého posudku. Problematika znaleckého zkoumání a dokazování je v dnešní době často zmiňovaným tématem. Znalecký posudek je využíván nejen v trestním řízení, ale je také součástí běžného života. Práce analyzuje postavení znalce a znaleckého posudku …více
Abstract:
This bachelor describes basic terms and stadiums of expert investigation and proving. Except that it solves use of criminal-technical expertise and expert opinion. Nowadays issues of expert investigation and proving are frequent discussed topics. Expert opinion is used not only in a legal procedure but also in a common life. Thesis analyses position of the expert and expert opinion and expert proving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Václav Krajník, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bajcar, Jan. Znalecké zkoumání a dokazování. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech