Ing. Chhengkeang Cheng

Diplomová práce

The Appraisal of Financial Performance of Adidas Group

The Appraisal of Financial Performance of Adidas Group
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční výkonnosti skupiny Adidas“ je provést finanční analýzu skupiny Adidas od roku 2013 do roku 2018 a po roce 2019. První část je zaměřena na popis charakteristik skupiny Adidas. Druhá část je zaměřena na finanční analýzu účetní závěrky skupiny Adidas od roku 2013 do roku 2018 a prognózu příjmů a pro-forma účetní závěrky za rok 2019. Závěrečná část je zaměřena …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: The appraisal of financial performance of Adidas group” is to perform financial analysis of Adidas group from 2013 to 2018 and beyond 2019. The first part is focused on describing the characteristics of Adidas group. The second part is focused on financial analysis of financial statements of Adidas group from 2013 to 2018 and revenue forecast and pro-forma financial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta