Nikola DUDKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza potřebnosti zaměřená na oblast bydlení pro neúplné rodiny, které jsou klienty sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Darmoděj z.ú.

A survey focused on housing needs of Darmoděj organization's single parents clients in the region of Jeseník
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá potřebami klientů v oblasti bydlení na Jesenicku ve vybrané terénní sociální službě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace Darmoděj z.ú. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky bydlení na Jesenicku se zaměřením na specifické potřeby klientů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi organizace Darmoděj z.ú. V praktické části je použita metoda …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on lodging needs of clients in Jeseník region, in a selected field social service of social activation services of the organization Darmoděj z.ú for families with children. The thesis contains a theoretical introduction to the problematics of lodging in the region with focus on the specific needs of clients of the social activation services of the organization Darmoděj …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUDKOVÁ, Nikola. Analýza potřebnosti zaměřená na oblast bydlení pro neúplné rodiny, které jsou klienty sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Darmoděj z.ú.. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.