Bc. David Havel

Bakalářská práce

Realizace sociálně-aktivizační služby pro rodinu s dětmi v Novém Jičíně

The realization of social-activing services for families with children in Nový Jičín
Anotace:
Stěžejním tématem této bakalářské práce je sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dále SASRD) a sanace rodiny, jakožto jedna ze současných metod sociální práce s cílovou skupinou rodiny s dětmi. Aby bylo možné se zabývat tímto tématem, v teoretické části musely být vysvětleny všechny pojmy spjaté se sociálně aktivizační službou pro rodinu s dětmi. Patří mezi ně definice a funkce rodiny, typologie …více
Abstract:
The main topic of this thesis is a method of social-activation services for families with children – sanation of family, as one of the current methods of social work with the target group of families with children. To be able to address the service itself, the theoretical part had to be explained all the concepts associated with this. These are: definitions and functions of the family, types of family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Buchta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta