Ing. Pavla Skopalová

Bakalářská práce

Rozpočtový proces státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC

The budgetary process of the state budget and budgets of TSU
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpočtu územních samosprávních celků a rozpočtu státu. V úvodu práce jsou nastíněny základní pojmy týkající se rozpočtování, a to včetně stávajících trendů - veřejné finance, veřejné rozpočty, integrovaný informační systém státní pokladny. Následující kapitoly se věnují konkrétním podobám rozpočtování, jak na úrovni státní, tak na úrovni municipální. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of state budget and the budgets of the municipalities. In the beginning of the thesis author describes the basic terms related to budgets including the trends - public finances, public budgets, integrated information system of the state cash. Next chapters describe the concrete form of process of making budgets – state budget, municipality’s budgets. Practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a finance