Mgr. Bc. Hana Koubková

Diplomová práce

Efektivita rozvoje zaměstnanců v konkrétním podniku

Effectiveness of human resources development in a particular company
Anotace:
Cílem diplomové práce „Efektivita rozvoje zaměstnanců v konkrétním podniku“ je analyzovat stávající systém vzdělávání zaměstnanců ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. a případně na základě zjištěných nedostatků navrhnout doporučení ke zlepšení situace v této oblasti. První část je shrnutím teoretických poznatků týkajících se řízení lidských zdrojů se zaměřením na řízení pracovního …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Effectiveness of human resources development in a particular company“ is to analyze the current system of the human resources development in the První brněnská strojírna company Velká Bíteš and in case of any imperfection found out to suggest recommendation to improve the situation in this area. The first part is the summary of theoretical information concerning human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Mojmír Snopek
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta