Bc. Vojtěch Kubáň

Diplomová práce

Matematické metody ve spektroskopii

Mathematical methods in spectroscopy
Anotace:
Fourierova transformace je dominantní metoda frekvenční analýzy signálu naměřeného NMR spektrometrem. Bayesiánský přístup nemá omezení jako Fourierova analýza a tím přináší nové možnosti měření signálu NMR spektrometrem a jeho frekvenční analýzy. Zavádí se matematický nástroj pro použití Bayesiánské analýzy pro odhad frekvencí v signálu a dalších jeho parametrů. Je vysvětlena fyzikální podstata signálu …více
Abstract:
Fourier transform is the main method of frequency analysis of a signal measured by NMR spectrometer. Bayesian approach doesn’t have limitations like Fourier's analysis. It enables new possibilities for the NMR spectrometer measurement of a signal and its frequency analysis. The thesis describes a mathematical tool for the use of Bayesian analysis for the estimation of frequency of a signal and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta