Radim Zimmermann

Diplomová práce

Výzkum vybraných aspektů motivace testerů softwaru s využitím teorie sebeurčení

Research of selected aspects of software testers motivation using the theory of self-determination
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných aspektů motivace zaměstnanců, kteří pracují v odvětví testování softwaru. Testování softwarového produktu je klíčová činnost k zajištění jeho kvality. Práce je rozdělena na sedm částí. V první části se řeší teorie motivace v psychologii a vysvětluje se teorie sebeurčení. Ve druhé části je zmíněn výzkum motivace v softwarovém inženýrství.Třetí část popisuje …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of selected aspects of motivation of the employees who work in branch of the software testing. The software testing of product is the key activity for quality assurance. The thesis is devaded into seven parts. The first part is about theory of motivation in psychology and explanation of self-determination theory. The second is about motivation research in software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: Michal Doležel
  • Oponent: Zdeněk Smutný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78621