Jan KRAJČOVIČ

Bakalářská práce

Windows Presentation Foundation a kytara

Windows Presentation Foundation and guitar
Anotace:
Tato práce se obecně zabývá technologií Windows Presentation Foundation, jež je zaměřena zejména na vytváření aplikací s uživatelsky přívětivým rozhraním, určeným pro operační systémy Windows Vista (a novější). Pomocí technologie WPF vytvořil autor této práce výukový program pro hraní na kytaru, jehož testování na malém vzorku žáků a vyhodnocení dosažených výsledků je hlavní cíl této práce.
Abstract:
This work deals with general overview about technology of Windows Presentation Foundation which is specialized for creating aplications with user friendly interface designated for operating systems Windows Vista (or later). By using technology of WPF author of this thesis created tutorial for playing guitar. Few of students will test the program. Main goal of this thesis is evaluation of testing student …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010
Identifikátor: 15723

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Novák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAJČOVIČ, Jan. Windows Presentation Foundation a kytara. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Výpočetní technika