Bc. Marek HYBŠ

Bakalářská práce

Implementace aplikací v .NET pomocí Windows Presentation Foundation

Application implementation in MS .NET using Windows Presentation Foundation
Anotace:
Tato publikace se zabývá novou technologií při vytváření aplikací pro Windows a popisuje základní možnosti a výhody této technologie. Teoretická část práce seznamuje s grafickým subsystémem Windows Presentation Foundation a provádí srovnání s klasickým přístupem WinForms. Cílem práce je poskytnout základní návod jak vytvářet aplikace ve WPF. Tato publikace umožňuje zájemcům snadněji vstoupit do problematiky …více
Abstract:
This publication is concerned with the new technology in forming applications for Windows and describes the basic possibilities and benefits of this technology. The theoretical part specifies the Windows Presentation Foundation graphic substructure and is foccused on comparation with a classic WinForms approach. The intention is to provide basic instructions to create applications in WPF. This publication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010
Zveřejnit od: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYBŠ, Marek. Implementace aplikací v .NET pomocí Windows Presentation Foundation. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta