Bc. Marcela Spurná

Master's thesis

Patologické jevy ve společnosti (bezdomovectví) a sociální marketing

Pathological phenomena in society (homelessness) and social marketing
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o výskytu sociálně patologického jevu bezdomovectví v České republice a o možnostech jeho eliminace prostřednictvím používání sociálního marketingu.
Abstract:
This thesis discusses an occourrence of socio-pathological phenomenon of homelessness in the Czech Republic and the possibilities of its elimination through the use of social marketing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní